Quí som

Francesc Xavier Pérez Advocats és un despatx jurídic, on per prestar els nostres serveis apliquem al nostre treball les últimes tecnologies imprescindibles en l'actualitat, que ens permeten dedicar al client una immediata atenció.


Som especialistes en:

Accidents de circulació:

• Reclamació de danys materials.
• Reclamació d'indemnitzacions.
• Etcètera.

Dret civil:

• Incompliments de contractes i obligacions.
• Reclamacions de quantitat.
• Etcètera.

Dret laboral:

• Reclamacions per acomiadament.
• Accidents de treball.
• Reclamació de salaris.
• Etcètera

Dret matrimonial i de família:

• Separacions.
• Divorci.
• Parelles de fet.
• Pensió d'aliments als fills.
• Etcètera.

Dret penal:

• Violència domèstica.
• Defensa i acusacions en judicis.
• Lesions.
• Homicidis.
• Etcètera.

Carrer Joan Regla, 5 - 2.º C
17600 Figueres (Girona)